Červené světlo dokáže výrazně urychlit hojení ran. Používejte fotobiomodulaci jako součást léčby poúrazových ran či po operaci. Budete moci dříve dělat činnosti, na které jste zvyklí, dělají vám radost nebo jsou pro vás dokonce existenčně důležité, třeba jako brzký návrat do zaměstnání.

Jak pomáhá červené světlo hojení ran

Fotobiomodulace stimuluje tkáňovou granulaci, která zahrnuje tvorbu nové pojivové tkáně přes otevřenou ránu. Dále podporuje tvorbu kolagenu tím, že zaktivuje místní růstové faktory, které se podílejí na buněčné opravě.

  • Doporučujeme svítit ráno 2x denně na 10 minut. Rána, která se špatně hojí nebo se dokonce sama nezavírá, je schopna se úplně uzavřít při opakovaném ošetření fotobiomodulaci přibližně za 4 až 8 týdnů nepřetržitého ošetření světlem.
  • Použití fotobiomodulace na hojení ran konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.